hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

Theo báo cáo thường niên của hãng tư vấn thương hiệu hàng đầu InterBrand năm 2014, Apple, Google, Coca-Cola có giá trị lớn nhất thế giới, lần lượt là 118,9, 107,4 và 81,6 tỷ USD.

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

1. Apple

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (1)

Giá trị thương hiệu: 118,9 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 1

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +21%

2. Google

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (2)

Giá trị thương hiệu: 107,4 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 2

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +15%

3. Coco-Cola

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (3)

Giá trị thương hiệu: 81,6 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 3

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +3%

4. IBM

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (4)

Giá trị thương hiệu: 72,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 4

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -8%

5. Microsoft

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (5)

Giá trị thương hiệu: 61,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 5

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +3%

6. General Electric

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (6)

Giá trị thương hiệu: 45,5 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 6

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -3%

7. Samsung

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (7)

Giá trị thương hiệu: 45,5 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 8

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +15%

8. Toyota

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (8)

Giá trị thương hiệu: 45,4 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 10

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +20%

9. McDonald’s

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (9)

Giá trị thương hiệu: 42,3 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 7

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +1%

10. Mercedes-Benz

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (10)

Giá trị thương hiệu: 34,3 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 11

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +9%

11. BMW

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (11)

Giá trị thương hiệu: 34,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 12

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +7%

12. Intel

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (12)
Giá trị thương hiệu: 34,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 9

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -8%

13. Disney

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (13)

Giá trị thương hiệu: 32,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 14

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +14%

14. Cisco

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (14)

Giá trị thương hiệu: 30,9 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 13

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +6%

15. Amazon

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (15)

Giá trị thương hiệu: 29,5 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 19

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +25%

16. Oracle

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (16)

Giá trị thương hiệu: 25,9 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 18

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +8%

17. HP

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (17)

Giá trị thương hiệu: 23,8 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 15

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -8%

18. Gillette

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (18)

Giá trị thương hiệu: 22,8 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 16

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -9%

 

19. Louis Vuitton

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (19)

Giá trị thương hiệu: 22,5 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 17

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -9%

20. Honda

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 (20)

Giá trị thương hiệu: 21,7 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 20

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +17%

 

Nguồn: cafebiz

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }