hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

PTSC phấn đấu đạt 27 nghìn tỷ đồng doanh thu năm 2015

Năm 2015, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) phấn đấu doanh thu hợp nhất 27.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.300 tỷ đồng.

Dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng tiếp tục đem lại hiệu quả cao về doanh thu và lợi nhuận.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác công đoàn năm 2014; Hội nghị người lao động năm 2015 và Hội nghị điển hình tiên tiến, ông Phan Thanh Tùng – Tổng giám đốc PTSC cho biết: năm 2014 được đánh dấu là năm thành công ngoài mong đợi của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

Cụ thể, năm 2014, doanh thu hợp nhất của TCT đạt 30.500 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch năm, tăng 18% so với năm 2013; lợi nhuận trước thuế đạt 2.150 tỷ đồng, đạt 195,5% kế hoạch năm.

Các lĩnh vực dịch vụ cốt lõi đem lại hiệu quả cao về doanh thu và lợi nhuận như: dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng; cung ứng, quản lí, vận hành, khai thác kho nổi FSO/FPSO; dịch vụ cơ khí dầu khí; dịch vụ căn cứ cảng dầu khí; dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng (O&M) các công trình dầu khí…

Bên cạnh đó, công tác đầu tư, tái cấu trúc, an sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể đều thực hiện rất hiệu quả, thiết thực.

Năm 2015, PTSC phấn đấu doanh thu hợp nhất 27.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.300 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 2.100 tỷ đồng.

Nguồn: NangluongVietnam.vn

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }